REFERENCJE

 

Cykl szkoleń: „Reintegracja społeczna – Gmina Poraj”, luty 2018 r.

 

Cykl szkoleń: „Program Aktywizacja i Integracja”, listopad 2017 r.

 

Efektywny zespół czyli o komunikacji i współpracy, sierpień 2017 r.

 

BHP: Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, maj 2017 r.

 

BHP: Zajęcia dydaktyczne na kierunku Technik BHP, maj 2017 r.

 

BHP: Szkolenia i kursy, maj 2017 r.

 

Cykl szkoleń: „Aktywna Integracja powiatu kłobuckiego”, grudzień 2016 r.

 

„Etyka w pracy trenera” PCR Butteryfly S.C., październik 2015r.

 

„Praca z oporem” PCR Butteryfly S.C., wrzesień 2015r.

 

„Aktywne pozyskiwanie klienta”, NEMO – Wodny świat Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2015r.

 

„Czas pracy – równoważny sysytem czasu pracy”, NEMO – Wodny świat Dąbrowa Górnicza, wrzesień 2015r.

 

„Sztuka prezentacji kluczem do sukcesu na rynku pracy” – PCR Butteryfly S.C., sierpień 2015r.

 

„Metodyka i Pedagogika prowadzenia szkoleń BHP” – PCR Butteryfly S.C., czerwiec 2015r.

 

„Trening interpersonalny”, „Omówienie procesu grupowego” – PCR Butteryfly S.C., maj – czerwiec 2015r.

 

„Rozwój umiejętności osobistych mistrzów produkcji.” –  Energetyka sp. z o.o., październik 2014r.

 

Efektywny zespół.” – Energetyka sp. z o.o., czerwiec 2014r.