Poniżej zamieszczam wykaz moich kwalifikacji w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Wykształcenie / Szkolenia / Kursy
2014 – 2015 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Studia Podyplomowe: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
2014 „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001”, certyfikat TÜV NORD Polska.
1991 – 1994 Politechnika Częstochowska, Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych. Studium Przygotowania Pedagogicznego.

oferta_prawo