Poniżej zamieszczam wykaz moich kwalifikacji w obszarze umiejętności psychospołecznych.

Wykształcenie / Szkolenia / Kursy

2018 „Bądź jak Adam Słodowy, zrób sam warsztat umiejętnościowy” , szkolenie
2017 „Relacja trener – grupa jako najistotniejszy czynnik efektywności procesu szkolenia”, szkolenie.
2016 Rekomendacja Trenerska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/410: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”
2014 „Narzędzia Coachingu Prowokatywnego w pracy lidera, coacha i trenera”, warsztat.
2014 „Coaching jako narzędzie rozwoju osobistego”, szkolenie.
2013 – 2014 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Studia Podyplomowe: Akademia Trenerów Biznesu.
2013 „Train the Trainers”, projekt szkoleniowy dla trenerów wewnętrznych.
2012 „Aktywna Sprzedaż”, szkolenie.
2007 „Komunikacja Interpersonalna i Zarządzanie Czasem”, szkolenie.
2004 „Komunikacja międzyludzka”, szkolenie.
2003 „Coaching: wdrażanie i egzekwowanie standardów obsługi klienta”, szkolenie.
2001 „Szkolenie Trenerów Wewnętrznych Poczta Polska”, warsztat.

oferta_prawo